Dalekie Obserwacje Rotating Header Image

Pasmo Oblęgorskie

Tatry i Babia Góra z Siniewskiej Góry – Pasmo Oblęgorskie [200+]

2017-12-08 – fot. Natan Bugajski

 10.09.2019. fot. Natan Bugajski

Babia Góra 2019.10.12 -fot. Natan Bugajski

15.03.2020 fot. Michał Skiba -Tatry

Link do panoramy

Babia Góra 15.03.2020 – fot. Michał Skiba

Symulacja online

Zdjęcie przedstawia: Tatry Wysokie ,Babia Góra
Zdjęcie wykonane z: Góra Siniewska(449 m n.p.m., Pasmo Oblęgorskie, Góry Świętokrzyskie)
Odległość: Rysy – 200.9 km, Gerlach – 202.2 km, Krywań 203.6 km, Zadnia Kopa (Niżna Bystra) 204,1 km -max, Babia Góra 168,5km
Zdjęcie wykonano dnia: 2017-12-08, 2019-09-10, 2019-10-12, 2020-03-15
Autor: Natan Bugajski , Michał Skiba
Aparat: Natan Bugajski -Nikon D3300 + Tamron 70-300mm,, Michał Skiba Canon 6d2+Sigma 150-600 Sport

Panorama Gór Świętokrzyskich z Fajnej Ryby

panorama-gor-swietokrzyskich

lysica_northwood_opis_merti

[Tutaj mapka z Maps Google]

Zdjęcie przedstawia: Łysogóry, Pasmo Oblęgorskie, Masłowskie i Jeleniowskie
Zdjęcie wykonane z: Fajnej Ryby (Wzgórza Przedborskie)
Odległość: do Łysicy – 66 km, do Św. Krzyża – 77 km, do G. Jeleniowskiej – 82 km
Zdjęcie wykonano dnia: 2009.05.09

Autor: Northwood, opisane przez Merti